یکشنبه ۰۵ آذر ۰۲

پديده دوده زدن رادياتور

۱۶ بازديد

سياهي ديوار بدليل وجود دود نيست بلكه اين هواي كثيف وآلوده است كه با عبور از لابلاي پره هاي رادياتور و گرم شدن در برخورد با محيط مجاور ( ديوار، سقف، پرده و ... ) اثر سياهي برجاي مي گذارد.